Översättning till engelska och inlagda undertexter på Youtube-filmer, för Stockholms stad.

 

För Utbildningsförvaltningen och sfi där den övergripande idén med de här utbildningskurserna för

invandrare presenteras (Film 1). Det beskrivs också hur de här olika kurserna utförs i praktiken -- förklaras av lärare och exemplifieras av elever som är aktiva under lektioner (Film 2, Film 3 och Film 4).

 

Kurserna handlar om att utbilda invandrare inom området restaurang och kök.

 

Uppdragsgivare: Blomquist Communication.

 

 

 

Film 1

 

 

Film 2

 

 

Film 3

 

 

Film 4