Nyhetsbrev till Antenn Samarbetspartner - ett företag med karriärcoaching som specialitet.

Som med egna metoder framgångsrikt stödjer och hjälper arbetssökande att få nya jobb

 

Kund: Antenn Samarbetspartner

Uppdragsgivare: Antenn Samarbetspartner

 

 

Innehåll: Nyhetsbrevet berättar vad Antenn Samarbetspartner gör. Allt från att redogöra för nya utbildningsmetoder till att berätta om hur det går för enskilda arbetssökande.

Lösning: Gällde att utveckla en mix av högintressanta, korta nyhetstexter som utgår från företaget. Tydliga och raka texter som förklarar de olika delområdena - det ska gå att få en bra känsla för vad Antenn Samarbetspartner erbjuder och för varumärket genom att läsa nyhetsbrevet.

Timothy Tore Hebb