Stockholms stads årsredovisning och strategiska framtidsdokument

 

Kund: Stockholms stad

Uppdragsgivare: Reklambyrån Futurniture

 

Innehåll: Årsredovisning och framtidsrapport åt Stockholms stad.

Lösning: Uppgiften var att bearbeta information i relativt rå form
och göra den intressant, spännande att läsa och enkel att förstå så att Stockholms stads situation och utmaningar blev angelägna för kommuninvånarna.
För att rubriker, ingresser och andra textbitar ska dra in läsaren i och ge förståelse för ett ganska komplext område.

Timothy Tore Hebb