Översättning till engelska för Stockholms stad.

 

 

De här PDF:erna kan endast ses på stationär eller portabel dator.

 

 

4 stycken broschyrer som översatts från svenska till engelska --

SFI-informationsmaterial för invandrare med yrkesbakgrund

(bland annat för arkitekter, ekonomer, jurister och samhällsvetare).

 

Uppdragsgivare: Blomquist Communication.

 

 

 

Broschyr 1

 

 

Broschyr 2

 

 

Broschyr 3

 

 

Broschyr 4