Ansvarig för konceptet och texterna till en annonsserie som gick i Finanstidningen -

den är några år men visar väl hur ett journalistiskt språk kan användas effektivt i annonser

 

 

Kund: Finanstidningen

Uppdragsgivare: Finanstidningen

 

Innehåll: Tre helsidesannonser för Finanstidningen med varsin längre intervju - de tre intervjuade företagsledarna var då aktuella och ansågs veta vart ekonomin var på väg. De berättade om sitt företag i början.

Lösning: De intervjuade berättade senare i texten hur FT specifikt hjälpte dem att bli skickligare på att sålla och tolka information - och därför att handla i en mer konkurrensutsatt värld. De verkade i Sverige och behövde den bästa marknadsinformationen här.

Röda tråden som genomsyrade alla intervjuer och annonser löd:

"You also need Swedish FT for your competitive edge."

Timothy Tore Hebb

 

 

LÄS GÄRNA

 

 

 

 

 

---