Bestämde riktningen och delvis innehållet för

Polarforskningssekretariatets (20 år!) jubileumstabloid

 

Kund: Polarforskningssekretariatet

Min uppdragsgivare: Färgfabriken

 

Innehåll: Åtta längre intervjuer och personligt skrivna texter med och av intressanta områdesexperter. Alla berättade om den nya svenska polarforskningen och hur den kan hjälpa oss att förstå ett brett register av olika angelägna frågor som har mindre med traditionell polarforskning att göra.

Polarforskningssekretariatets problem: Uppfattningen bland svenskar är att svensk polarforskning i dag handlar om istäcken, isbjörnar och olika sorters provtagningar. Denna snävare bild måste kompletteras med en större för att verkligen visa hur viktig polarforskning är i dag för många andra, viktiga områden.

Lösning: Målet är att öka engagemanget och stödet för den svenska polarforskningen. En rad olika texter som visade på en annan sida av dagens svenska polarforskning togs fram. Lunds Tekniska Högskolas designsamarbete med NASA presenterades, där det handlar om att på smarta sätt underlätta resor till och vistelser i extrema miljöer, främst inför ett tänkt besök på Mars, genom rön från modern polarforskning.

Coachade forskarna för att de skulle skriva lättlästa och spännande artiklar som bidrog till att framhäva det övergripande, strategiska budskapet.

Timothy Tore Hebb