Region Stockholms Psykiatri Sydväst har publicerat två underlagsdokument för hur behandla bipolär sjukdom med läkemedel.

 

 

Lamictal är läkemedelsnamnet där lamotrigin är preparatnamnet.

 

 

I Region Stockholms Psykiatri Sydvästs dokument ”Strategier vid Psykofarmakabehandling av recidiverande affektiva sjukdomstillstånd” står (recidiverande betyder återkommande):

 

Underhållsbehandling vid klassisk bipolär symtomatologi


- Litium förstahandsval.


- Om depressiva episoder kvarstår; i första hand tilläggsbehandling med lamotrigin.

 

 

Klicka här och läs originaldokumentet

 

 

Och i Psykiatri Sydvästs dokument ”Lamotrigin vid bipolär sjukdom” står om lamotrigin:

 

”Ingen interaktion med litium.”

 

Klicka här och läs originaldokumentet

 

 

Mats Adler är sektionschef, biträdande verksamhetschef och överläkare vid Region Stockholms Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetetssjukhuset. Han är dessutom doktor i medicinsk vetenskap och har bland annat haft en expertroll i framtagandet av de Regionala Vårdprogrammen samt varit expert för Läkemedelsverket. Han är ansedd som en av Sveriges främsta experter på bipolär sjukdom.