Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, SBU, slog i sin systematiska litteraturöversikt, ”Behandling av depressionssjukdomar — en systematisk litteraturöversikt”, publicerad 2004, fast att Lamictal (preparatnamn lamotrigin) säkert förebygger bipolär depression typ 1, men Tegretol (preparatnamn karbamazepin) gör det inte, varken typ 1 eller typ 2.

 

Nedan återfinns det avgörande citatet från sammanfattningen för den mycket omfattande systematiska litteraturöversikten (nedan länkas det till hela sammanfattningen). Den var högaktuell som vetenskapligt stöddokument 2006 (från Timothy Tore Hebbs första dag, 2006-02-18, av patientskada) och när det gäller Tegretol och Lamictal, för att behandla bipolär depression, typ 1 och 2, gäller kunskapen i den systematiska litteraturöversikten idag.

SBU, som är en expertmyndighet, visar i den här systematiska litteraturöversikten hur bipolär depression, typ 1 och typ 2, ska behandlas utifrån denna mycket ”omfattande granskning av all tillgänglig forskning om depressionsbehandling”, som SBU beskriver översikten. Översikten leddes av Sveriges främsta experter på depressionsbehandlingar, inklusive behandlingar av bipolär depression.

Både Lamictal (preparatnamn lamotrigin) och Tegretol (preparatnamn karbamazepin) utvecklades ursprungligen för att behandla epilepsi.

Längst ner på sidan 7 står:

Några läkemedel som ursprungligen utvecklades för behandling av epilepsi har effekt vid mani (Evidensstyrka 1*), men endast för lamotrigin finns stöd för en förebyggande effekt, främst mot depressiva episoder (Evidensstyrka 1*).

Det bertyder att Tegretol (preparatnamn karbamazepin) inte förebygger bipolär depression, men att Lamictal (preparatnamn lamotrigin) gör det.

Det var Lamictal (preparanamn lamotrigin) jag skulle fått från 2006-02-18, vilket skulle resulterat i att jag inte drabbats av patientskada, som LÖF konstaterat i sitt beslut.

 

* ”Evidensstyrka 1 (Starkt vetenskapligt underlag) förutsätter minst två välgjorda studier med högt bevisvärde, vilket när det gäller behandlingsstudier innebär randomiserade, kontrollerade undersökningar, eller en välgjord systematisk översikt av sådana studier."

Hela sammanfattningen av SBU:s ”Behandling av depressionssjukdomar — en systematisk litteraturöversikt” finns här:

SBU om hur behandla bipolär depression