7 Svenska Dagbladet: Vad händer med de långtidsjuka när Försäkringskassan ska halvera sjuktalet?

 

 

Fyra artiklar med länkar:

1. Mot alla odds blev Nina frisk efter år utan hjälp

2. Tidig hjälp hade gett Pia livet och jobbet åter utan år av väntan

3. Försäkringskassans handläggare om höga krav och stress - på sig själva

4. Försäkringskassan: vi behöver mer kunskap för att hjälpa snabbt och rätt

 

 

6 Svenska Dagbladet: Hur det är att genomgå KBT --

Hannah berättar hur det var att genomgå KBT och hur hon förändrades klicka här

 

 

 

5 Svenska Dagbladet: bland annat med Harvardprofessorn

Robert D Putnam som lanserade begreppet "socialt kapital" Klicka här

 

 

 

4 Svenska Dagbladet: Går det att få unga som är kriminella eller på väg in i kriminalitetet att förändra sitt liv?

 

1. Om Bojan och Anton, ungdomsrånare.

2. Socialstyrelsen, BRÅ och Riksdagens revisorer om bristen på evidensbaserad vård av unga kriminella.

 

Som ofta gör det omöjligt för socialtjänsten att veta om den fungerar eller inte.

 

 

3 Svenska Dagbladet: Artikeleserie om när invandraren möter det "svenska"

-- när den här artikelserien skrevs 2003 var det annorlunda mot i dag. Här är en av tre artiklar.

 

 

Professorn i etnologi, Åke Daun, förklarar svenskens komplicerade relation till det "annorlunda"

 

 

2 Svenska Dagbladet: Män som slår på modernt vis

 

Tre artiklar på dessa länkar:

1. För fotbollshulliganen Johan är våld terapi

2. I våldsruset blir den svage Gud

3. Ny behandling ger den våldsamme självinsikt

 

1 Socionomen: Om när myndigheter har olika åsikter och skyller sin overksamhet på varandra:

Därför tog det extra lång tid innan den effektiva autismterapin för små barn accepterades i Sverige klicka här

 

---