Redaktör för tabloiden till Färgfabrikens

stadsbyggnadsprojekt - Stockholm at Large

 

Kund: SamtidsLabet Färgfabriken

Uppdragsgivare: SamtidsLabet Färgfabriken

 

Innehåll: 32 artiklar av olika sorter: krönikor, intervjuer, undersökande texter, mer teoretiska utläggningar, med mera. Alla handlade om hur Stockholm ska kunna växa på ett positivt och kreativt sätt, samtidigt som staden förblir öppen och skapar möten mellan olika människor.

Projektets problem: Två stycken. 1. Hur få bort låsningarna eftersom de olika intressenterna och maktgrupperingarna inte talade med och lyssnade på varandra? 2. Hur få allmänheten, stockholmarna, att engagera sig i dessa viktiga frågor som rör deras framtid?

Behovet av bostäder och infrastruktur uppskattas bli väldigt stort framöver. Denna utmaning diskuterades inte i riksmedia på ett mer sammanhängande och djupare sätt då, det föreföll råda en politisk låsning som omöjliggjorde en produktiv debatt. Vi ville hitta ett sätt att dra ur korken och släppa diskussionen fri. Hur?

Lösning: Genom att låta alla intressenter mötas och diskutera i gränslösa workshops. Det var byggföretag, kommuner, arkitekter (svenska och utländska), stadsplanerare, stadspolitiker, med mera som blandades i grupper och fick arbeta fram förslag ihop. De fick lyssna på och yttra sig för varandra. Tidningen, som jag var redaktör för, var ett underlag och en fortsättning på detta. Den var till för stockholmarna, men även för de experter som ingick i de olika workshopgrupperna.

Den akuta frågan som skulle aktualisera problemet för alla och envar löd:

Vilket Stockholm vill vi ha om 30 år, mot bakgrund av de allvarliga utmaningarna?

Projektet var öppet vad gällde åsikter, åsiktshöjd, deltagare och andra frågor, eftersom avsikten var att få igång en offentlig debatt och inte utesluta grupper - alla skulle känna sig inbjudna. Tabloiden hade samma öppenhet av det skälet. Gruppernas resultat utformade sedan den utställning som låg till grund för den stora utställningen om Stockholms framtid ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Ett jättelikt fotografi av hela staden täckte golvet - det blev mycket uppskattat.

Samarbetspartners var kommuner i länet, stadsbyggnadskontor, byggbolag, kommunpolitiker och arkitektkontor. De gjorde detta möjligt.

Förhoppningsvis kändes tabloiden som en kreativ och gränslös explosion, vilken gjorde upp med många tabun på området. Ämnen och vinklar valdes för att placera tonen långt fram, men inte för långt fram, i stockholmarnas medvetande. Det måste kännas angeläget.

Medieuppföljning: Två exempel: Dagens Nyheter hade en längre artikelserie kort efteråt vars tema nästan var en kopia av vårt upplägg. SVT:s ABC följde upp med flera reportage som också var som hämtade ur vårt projekt. När korken väl släppt ville alla prata Stockholms framtid.

Men det var faktiskt Stockholm at Large-projektet som var först ut med att bestämma plattformen för hur Stockholms framtida stadsplanering skulle diskuteras. Utan detta projekt hade den offentliga debatten troligtvis inte varit lika kunnig om förutsättningarna och möjligheterna.

Klicka här för att läsa mer och titta på ett foto av golvet med kartan över Stockholm.

 

Timothy Tore Hebb