Redaktör för tabloiden till Färgfabrikens

stadsbyggnadsprojekt - Stockholm at Large

 

Kund: SamtidsLabet Färgfabriken

Uppdragsgivare: SamtidsLabet Färgfabriken

 

Innehåll: 32 artiklar av olika sorter: krönikor, intervjuer, undersökande texter, mer teoretiska utläggningar, med mera. Alla handlade om hur Stockholm ska kunna växa på ett positivt och kreativt sätt, samtidigt som staden förblir öppen och skapar möten mellan olika människor.

Projektets problem: Två stycken. 1. Hur få bort låsningarna eftersom de olika intressenterna och maktgrupperingarna inte talade med och lyssnade på varandra? 2. Hur få allmänheten, stockholmarna, att engagera sig i dessa viktiga frågor som rör deras framtid?

Behovet av bostäder och infrastruktur uppskattas bli väldigt stort framöver. Denna utmaning diskuterades inte i riksmedia på ett mer sammanhängande och djupare sätt då, det föreföll råda en politisk låsning som omöjliggjorde en produktiv debatt. Vi ville hitta ett sätt att dra ur korken och släppa diskussionen fri. Hur?

Lösning: Genom att låta alla intressenter mötas och diskutera i gränslösa workshops. Det var byggföretag, kommuner, arkitekter (svenska och utländska), stadsplanerare, stadspolitiker, med mera som blandades i grupper och fick arbeta fram förslag ihop. De fick lyssna på och yttra sig för varandra. Tidningen, som jag var redaktör för, var ett underlag och en fortsättning på detta. Den var till för stockholmarna, men även för de experter som ingick i de olika workshopgrupperna.

Klicka här för att läsa mer och titta på ett foto av golvet med kartan över Stockholm.

 

Timothy Tore Hebb