Anlitades av reklambyrån Futurniture som extern konsult

för att hjälpa till att utveckla informationskonceptet till Stockholms stads

och EU:s utställning om hur viktiga EU:s storstadsprojekt är för stockholmarna

 

Kund: Stockholms stad och EU

Uppdragsgivare: Reklambyrån Futurniture

Ballongutsläpp på EU-dagen

 

 

 

Se rubriken ovan.

Innehåll: I alla sex texterna (deltagare berättade personligt om Stockholms storstadsprojekt) var utgångspunkten att Europas storstäder måste lära av varandras goda exempel för att kunna möta liknande och svåra storstadsutmaningar. Jag gjorde också fyra intervjuer som gick att lyssna på i utställningen.

 

Lösning: Vi valde att betona att de gemensamma EU-projekten behövs för att EU:s storstäder ska kunna möta viktiga, gemensamma framtidsutmaningar så effektivt som möjligt. De lär av varandra och tillsammans. Sex projekt i Stockholm beskrevs från en nyttovinkel av deras projektledare och deltagare. Stockholmarnas fördelar blev också tydliga - det var den stora nyttan med dessa projekt som underströks. Det var en win-win-win-situation. Upplägget gick ut på att förklara och vinna stockholmarnas hjärtan för stadens EU-arbete. Helt enkelt.

 

Timothy Tore Hebb