7 Swedish Creatives - för trendsättande utlänningar som

vill ha koll på det bästa inom global kreativitet

 

Kund: Avsedd för Svenska Institutet (dock ej förverkligad)

 

 

Innehåll: Sju högintressanta, kreativa svenskar som verkar inom olika globalt och extremt konkurrensutsatta områden - sju svenskar som borde vara kända internationellt, att döma av deras originalitet och skicklighet. De berättar var och en ingående om sin kreativitet, motivation och om (och i så fall hur) Sverige påverkat dem.

Svenska Institutets problem: Sverigebilden måste kompletteras och uppdateras. Att befinna sig längst fram inom olika sorters kreativitet, som anses vara globalt intressant, är i dag viktigare än någonsin för att ett land ska framstå som modernt och intressant. Det påverkar bland annat exporten, turismen och viljan för globala företag att förlägga investeringar hit.

Lösning: Sverige har inte tillräckligt väl lyckats nå ut mer djuplodande till de trendsättare som finns runtom i världens stora och viktiga metropoler. Med sina ingående intervjuer om bland annat upphovspersonernas kreativitet skulle denna korta tidning direkt rikta sig till globala trendsättättare. Detta skulle vara motsatsen till ytliga intervjuer om skapande. Känslan som eftersträvas vore att få läsaren att känna att hon eller han upplever hur det är att vara denna skapande person som intervjuas.

 

Underrubriken "En smak av det nya, mångfacetterade avantgardet i norra Europa" är avgörande för detta informationskoncept. Här handlar det inte enbart om det bästa i Sverige.

 

Min erfarenhet av denna sorts information och PR : Jag har skrivit artiklar om svenska designers och arkitekter i utländska magasin som anses påverka nya trender kraftigt. Till exempel i engelska "trendbibeln" Dazed & Confused och Architectural Design, en mycket bra engelsk arkitekturtidskrift. Det är till exempel konstigt och tråkigt att en så skicklig arkitekt som Gert Wingårdh knappt är känd utomlands.

 

Timothy Tore Hebb

KLICKA HÄR

FÖR ATT TITTA PÅ DUMMYN MED FILIPPA K &

GERT WINGÅRDH