NÅGRA ARTIKLAR OM VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET SAMT PEDAGOGIK

 

 

 

11 Serie med 3 artiklar för Vetenskapsrådet

 

Behovet av vetenskap och jämlik vård i svensk sjukvård

för god och säker vård åt alla

 

 

Artikel 1 Rodogörande om hur landsting (numera regioner) ofta inte använder den bästa vården

vetenskapligt sett -- trots att den inte kostar mer klicka här

 

 

Artikel 2 Lagen säger att alla i Sverige har rätt till jämlik vård --

men landstingen (numera Regioner) väljer ofta sämre vård, trots att den bättre inte kostar mer klicka här

 

 

Artikel 3 Den revolutionerande, individanpassade vården kan leda till att vi lever längre och lyckligare liv --

men det kräver kunnigare läkare som lyssnar bättre på den unika patienten klicka här

 

 

10 Tidskriften Lära (tillhör Stockholms stad) för högstadielärare: om hur en bra inkludering i en normal skolklass

går till av en elev med autismspektrumtillstånd, sidorna 13-16 klicka här

 

 

9 Svenska Dagbladet: bland annat intervjuas Harvardprofessorn

Robert D Putnam som lanserade begreppet "socialt kapital", vilket bland annat gör bostadsområden tryggare Klicka här

 

 

8 Socialarbetarnas fackförbunds tidskrift Socionomen (inriktad på fortbildning och vetenskap):

 

-- exklusiv intervju med den Kognitiva Beteendeterapins fader, Aaron T Beck klicka här

 

In English: Exclusive interview with the father of Cognitive Behavioural Therapy, Aaron T Beck klicka här

(Copyright: Timothy Tore Hebb)

 

Aaron T Beck diskuterar psykologiska spörsmål med sina studenter.

 

 

7 Tidskriften Fokus: Är hypnosterapi nästa KBT?

 

En längre artikel som visar att forskning och praktik kan tala för detta klicka här

 

 

 

 

6 Vårdguiden (Stockholms läns landsting): Så här fungerar intensivterapin inom

landstinget som ges till små barn med autism: sidorna 24, 25 och 26

 

(tre sidor, 24, 25 och 26, även intervjun med Morgan Westberg, i dag 19 år, som framgångsrikt fick denna terapi som barn.

Har skrivit om denna terapiform sedan den ansågs kontroversiell och inte tilläts av landstingen klicka här

 

 

 

5 Tidskriften OM.Magasin för Trygghetsrådet: intervju med forskaren Gunnar Ekman om hur

chefer blir ledare genom att utveckla goda relationer med medarbetarna, sidorna 6-7 klicka här

 

 

4 Tidningen Curie (Vetenskapsrådet) för forskare: om Stockholm Environment Institutes originella sätt att arbeta --

med både egen hållbarhetsforskning och på direkta uppdrag av alla möjliga sorters krävande klienter klicka här

 

 

 

3 Tidningen Curie (Vetenskapsrådet) för forskare: om hur Karolinska institutet bidrar till genombrott inom schizofreniforskning --

det kräver att fler än 500 forskare över hela världen delar forskningsmaterial och samarbetar i nätverk klicka här

 

 

 

2 Tidningen Curie (Vetenskapsrådet) för forskare: om hur det går till att doktorera på USA:s toppuniversitetet --

intervju med en professor vid Stanford och en tidigare professor vid Harvard klicka här

 

 

 

1 För Lärarförbundets tidning Förskolan om hur förskolan kan hjälpa barn i sorg klicka här