UTVALDA ARBETEN ÅREN

1. Årsredovisning och framtidsdokument till Stockholms stad.

 

2. Därför är Finanstidningen nyttigare -- gammalt projekt men visar hur journalistik kan användas i information.

 

3. Nyhetsbrev till Antenn Samarbetspartner, ett företag som med olika tekniker hjälper arbetssökande att få nya jobb.

 

4. Personligt och utredande om varför mångfald ger bättre arbetsplatser, för Svenskt Näringsliv.

 

5. Så blir Stockholm en mer dynamisk metropol för alla, för samtidsLabet Färgfabriken.

 

6. Tidning om den nya berättelsen om svensk polarforskning, för Polarforskningssekretariatet.

 

7. Tidning om den nya berättelsen om det moderna kreativa Sverige, avsedd för Svenska Institutet.

 

8. Stockholms stads och EU:s gemensamma stadsprojekt - för att möta de nya, komplexa storstadsutmaningarna.

 

9. Två korta webb-intervjuer för att få fler skolelever att besöka en utställning på Forum för Levande Historia.

 

10. Tidning för att hjälpa designstudenter bli bättre småföretagare och på att marknadsföra sig själva.

 

11. 2 min webb-intervju med musikern Per Han om sorgen när och försoningen med att hans far fick Alzheimer.

 

12. Rapport med olika, internationella utbytesprojekt för Ungdomsstyrelsen.

 

13. Texter som visar hur Energimyndigheten framgångsrikt stött forskning, som laddhybridmotorer.

 

14. 5 min webb-TV om Sven Markelius och Alva Myrdals kollektivhus på Kungsholmen.

 

15. Utvalda informationsfilmer: för bland annat Liber Läromedel, författare på Norstedts och Forum för Levande Historia.

 

16. 4 översatta broschyrer till engelska för Arbetsmarknadsförvaltningen.

 

17. 4 översatta filmer till engelska (textade och texten inlagd på Youtube) för Utbildningsförvaltningen.

 

18. 3 filmade samhällsforskarintervjuer åt gymnasieelever som läser samhällskunskap, för Liber Läromedel.

 

 

 

TILLBAKA